در پاسخ به سوال دوستان  گراميم در وبلاگ جزیره موفقیت ( آقا بابک و بهناز خانم )

كه سوال فرمودند : براستي هدف خداوند از خلقت انسان چيست ؟

-  ميبايست بگويم كه سطح آگاهي و عمل من در رابطه با موضوع فوق بسيار ناچيز است وليكن چون موضوع قابل تفكري بود ؛ خواستم مطرح شود و امتحاني پس بدهم  و از نظرات شما نيز استفاده ببريم .

به نظر بنده :

 خدا انسان را آزاد و  در بهشت آفريد و بعلت خطاي حضرات ؛‌ آدم و حوي ؛ خداوند آنها رابا همان آزادي  از بهشت اخراج كرد  و گفت این مرتبه ِ امتحان ميشويد و پس از قبولي وارد بهشت ميشويد و سپس  دنيا را محل امتحان و جمع آوري امتياز ( ثواب )  براي ورود به مرحله بعد قرار داده ؛ و زمان ورود به محل و مرحله  مناسب  ؛  پس ازمرگ است  كه  با داشتن مدرك قبولي در امتحانات دنيوي وارد بهشت ميگردد و در صورت رد شدن وارد دوزخ ميشود  و اصل خلقت ذات  انسان ؛ آزاد بودن او در گرو تصميماتش ميباشد و فخر خدا به ملائك بر اين دليل است كه ملائك ذاتا مخصوص عبادت خدا هستند و اينگونه آفريده شدند و ليكن انسان  ذاتا آزاد است و بدليل انكه روح الهي دارد  ؛  نيمه شب از خواب برميخيزد و عبادت خدا را بجا مي آورد و تنها نسبت به او توكل و اطاعت و سجده ميكند  ؛‌ و اين امر موجب خلقت بشر است و  موجب شادي خداوند رحمان  و هدف اصلي خلقت بشر ؛ عبادت و پرستش آزادانه انسان در برابر خداوند يكتا و بي همتاست .

   خلقت  - ---------------(  دنيا ؛ محل امتحان  ) - -----------------  آخرت

 حال با  برگزيده اي از  سخنان  خدا وند مهربان كه  بر گرفته از قرآن كريم ؛  در رابطه با علت خلقت بشر و دنيا و امتحان ؛ مطلبم را خاتمه ميدهم .

 

علت خلقت  :

سوره الذاریات - آیه ۱۶ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

       و جن و انسان را نيافريديم ؛ مگر براي اينكه مرا پرستش كنند .

امتحان :

بقره – 214 - گمان كرديد كه به بهشت داخل شويد ؛ بدون امتحاناتي كه پيش از شما بر گذشتگان آمد كه بر آ نان رنج و سختي ها رسيد و همواره پريشان خاطر و هراسان بودند .

آل عمران – 142 - گمان ميكنيد به بهشت داخل خواهيد شد ؛ بدون آنكه خدا امتحان كند ؟

فرقان – 20- ما بعضي از شما را سبب  امتحان بعضي ديگر ميگردانيم  كه آيا صبر در اطاعت خدا خواهيد كرد ؟ 

دنيا :

سوره آل عمران – 14 - مردم را آرايش  حب شهوات نفساني است كه عبارتند از ميل به زنها و فرزندان و زر و سيم و اسبها ي نشاندار نيكو ( اتومبيل هاي امروزي )  و چهار پايان مزارع است ؛ در نظر زيبا و دلفريب است ؛ ليكن اينها همه متاع زندگاني فاني دنيا است .

سوره كهف - 104

زيانكار ترين مردم ؛ انان هستند كه عمر شان را در راه دنياي فاني تباه كردند .

سوره حديد – 20

الا اي هوشياران !! بدانيد كه زندگي دنيا به حقيقت بازيچه اي است طقلانه و لهو و عياشي و زيب و آرايش و تفاخر و خودستائي با يكديگر و حرص ؛ افزودن مال و فرزندان ؛ اين حقيقت كار دنياست .

 

                           نظر شما در رابطه با این سوال چیست ؟

+ نوشته شده در ساعت توسط مجید مهدیقلی |